Třída Koťata

Kocka pruhovana

učitelky:  

Mgr. Martina Jiráková

Yvonne Staňová

tel: do třídy  733 420 587


Naše třída navštívila knihovnu ve Velkých Popovicích. Nejdřív jsme snědli sváču z mš, prohlídli jsme si danou výstavu. Seznámili jsme s knihovnou, poslechli jsme si pohádku od milé paní knihovnice a nějaké knihy jsme si půjčili do školky.


Připravujeme se na jaro, tvoříme z keramiky beránky, ovečky, zajíčky....

Jú, středověk začíná!
20170308 093651
Nasadíme si královské koruny a rytířské helmy.
20170308 094301
Takhle funguje kladka!
20170308 095917
Zpracováváme metodický list.
20170308 100334
Jsme malíři a vystřihujeme a malujeme obrovské tulipány. Už dokážeme sami obkreslit šablonu.

Připravujeme se na den otevřených dveří a vyrábíme kočky z keramiky pro naše kamarády.

Setkali jsme se s policí ČR, a navštívilo nás divadélko.

Rádi stavíme ze stavebnic a z lega. Teda, to je ale výška!!!!

Odnesli jsme si také metodický list s omalovánkou. Strávili jsme prostě bezba čas s LaMamkou.
Děkujieme a těšíme se na příště.

Navštívila nás LaMamka a Ledové království, a tedy Elsa a Anna a Olaff. Stavěli jsme sněhuláka z ledových kostek, zapalovali jsme led, vyráběli jsme zmrzlinu, kterou jsme i ochutnali.

Naše výsledky s keramikou. No prostě nádhera!!
DSCN0989
Barvíme naše koťata z keramiky. Tvoříme barevně :-)

Slavíme Masopust!! Sešli se tu čarodějnice, kouzelníci, piráti, bojovníci, Ferda Mravenec, a nechyběla ani liška! Soutěžíme - kdo přejde na úzké lávce bez ulití jediné kapky?

Víme, co znamená slovo karneval, hrajeme hru: Polštářková, zpíváme Jémine Domine a procházíme celou naší školkou a skvěle se u toho bavíme. P.S.: Stihli jsme i mašinku:))

Tvoříme z keramiky: Jsme Koťata a tvoříme tedy kočku dle své fantazie. Víme, že práce s keramickou hlínou má terapeutický účinek. A nás to moc baví!

Výsledný efekt nám dělá radost

Do cvičení zařazujeme prvky jógy

Jóga uvolňuje tělo i mysl

Takhle jsme dopadli po celodopoledním bobování!

A ti, kteří nespí, si prohlížejí knížky nebo staví stavby. Ale psst! Ať nikoho nevzbudíme!!
20170118 142419Poznáváme své tělo a tělní orgány

Tři králové

Zimní radovánky

Tvoříme obřího sněhuláka
DSCN0966
Bobujeme na lopatě
DSCN0976
Podařila se nám housenka
DSCN0985
Podprojekt "Jak lidé žili dřív" byl zahájen před dobou Adventu - mapováním- jaký pokojíček i hračky měli prarodiče i rodiče dětí! Na porovnávání minulosti se současností si uvědomujeme současnou dobu nejen v bydlení, ošacení, stravování ...Adventní čas přináší dětem uvědomění: "Vnímat kulturu národa spojenou s tradicemi jako nedílnou součást duchovního života a bohatství společnosti". Podprojekt dětem odkryl venkovskou chaloupku, kdy žil malíř Josef Lada v období zimy - v době přástek a draní peří, dobu bez elektřiny, dopravních prostředků, voda tekla pouze z pumpy na dvorku....v době, kdy si děti hrály venku v každém ročním období...
v době, kdy Štědrý den u hospodáře a hospodyně měl v chaloupce své zvyklosti i zvyky.
DSCN0920
Zpívali jsme si nejen zimní písně, ale i hráli hudebně pohybové hry. Největší potěšení jsme prožili s koledami, ale také na vánočním setkání s rodiči 29.11.2016
DSCN0696
Zde po vystoupení ve druhé části - v tvořivých dílničkách - jsme dokázali vyrobit vánoční dekoraci - slepovali cukroví i ozdobili perníčky - a vlastně získali zkušenost, že nemusíme všechno kupovat v obchodě.
DSCN0730

DSCN0747

15. prosince 2016 vyjíždíme již v 7:00 hod. ráno do Třebíze - Skanzenu - s názvem "Vánoce na statku"
Zde jsme si prožili naživo období, o kterém jsme se ve školce interaktivní formou dozvěděli.
DSCN0850

Přivítal nás hospodář s hospodyní Rozárkou. Hospodyně Rozárka nám představila období adventu, svátek sv. Ondřeje, Přástky, draní peří, pečení vánočky, zvyky se šupinou, sekyrou, utírání rukou od těsta o stromy a další!
Čeledín a děvečka nás uvádějí do tajů a zvyků vánoc. Zazpívali jsme si i koledy: Štědrý večer nastal.
DSCN0856

DSCN0859

Při tvoření vánoční ozdoby a dekorace poznáváme, že kdo si hraje - tvoří - nezlobí!
DSCN0863

Z nejkrásnějších znaků vánočních svátků patří touha obdarovat své blízké, udělat radost. Víme, že nazdobený stromeček představuje vlastně strom života.
DSCN0871

Svíčky jsou nejdůležitější ozdobou - zdůrazňují, že světlo lásky nemá v člověku nikdy zhasínat.
DSCN0909

Větve stromku spojujeme řetězy do spirály, která je také nazývána hadem moudrosti.
DSCN0908

Ani vánočka dnes nechybí na žádném vánočním stole - 9 pramenů vyjadřuje symboliku: země, voda, vzduch, oheň, rozum, vůle, cit, vědění, láska.
20161215 095542

Sv. Lucie - tzv. Lucka - bíle oděná žena - držela v ruce peroutku, kterou smejčila a ometala prach! Běda Rozárce, kdyby někde našla špínu!! Od Lucky jsme se dozvěděli "jaká bývala dřív večeře"...(Černý kuba, čočka, hrách...)
20161215 095647

Ve chlívě jsme vyslechli příběh o narození Ježíška
DSCN0872

Ve volné chvíli jsme hráli hru Sv. Ambrože.
DSCN0874

V závěru prohlídky Cífkova statku jsme navštívili dědouška. Ukázal nám štědrovečerní čarování s hrnečky a popřál nám do života hodně zdraví i štěstí.
DSCN0876

Také my přejeme pěkné prožití vánoc s dětmi u stromečku a do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.

 

Paní učitelky ze třídy Koťat.


Slavíme Vánoce - přišel k nám Ježíšek. Zpíváme v mš koledy, utvořili jsme si komorní atmosféru pomocí rozsvíceného stromečku, rozbalujeme dárky a užíváme si jich.


Cífkův statek - Vánoce na statku. Prožili jsme krásný předvánoční čas, hráli hry, ochutnali vánočku, vyrobili si ozdoby na stromeček a poznali jsme tradice a zvyky vánoc.

Zdobíme stromeček

Naše besídka se nám podařila. Po besídce přišel Mikuláš a přinesl nám balíčky :)

Elinka nás učí jógu. A nás to moc baví!

Navštívilo nás divadlo
DSCN0643

a s divadlem i přípravná třída ze zš
DSCN0645

DSCN0653
Moc si to užíváme!!
DSCN0659

Naše první Toulky!


Milí rodiče,                                                                                              

uplynula doba prvních dvou měsíců docházky Vašich dětí do školky – doba adaptace.

Rády bychom Vás „touto formou“ seznámily s celoročním projektem „ KRAJINA VYPRÁVÍ“. (Uplatňování prvků prožitkové, lesní a venkovní pedagogiky.)

Budeme se jeden krát za 14 dnů ve středu pravidelně toulat přírodou po okolí Mnichovic – proto název „TOULKY“. Vycházet budeme po svačině a vracet se na oběd. Termíny TOULEK: 9. 11.; 23. 11.; 7. 12.; 21. 12. a další uvedeme aktuálně po novém roce. (Rozpis  místa toulání bude viset na nástěnce v šatně. )

Jak sám název vypovídá – budeme se seznamovat s životem lesa, společenstvem luk i polí; mapovat historii krajiny, ale i budov – nejdříve svého domu – potom naší školky a v závěru školního roku historii domů mnichovického náměstí.

Při Toulkách budeme pomáhat dětem budovat vztah k přírodě. Je důležité, aby děti měly s přírodou spojeny pěkné zážitky – aby v přírodě mohly samy zkoumat věci, které je zaujmou; vypozorovat souvislosti (voda, světlo, půda, vzduch…) Tak se přirozeně posiluje rozvoj koncentrace pozornosti, se kterou bývají problémy ještě i na 1. stupni základní školy.

Les, do kterého jsme začali chodit, nabízí dětem dostatek prostoru, aby mohly rozvíjet prostorovou orientaci, vnímaly vlastní tělo, učily se koordinaci pohybu, ale zároveň vnímaly i ostatní své vrstevníky (posilování sociálních vztahů), stejně jako vnímaly další živočichy lesa a uvědomovaly si, že zde mají DOMOV právě oni.

„Toulkami“ budeme také posilovat i dětskou imunitu. U dětí, které jsou méně odolné se postupně bude dostavovat vitalita a budou se stávat i fyzicky výkonnější. Proto je nutné na naše toulání správné oblečení i obuv.

Prožitkovou pedagogiku bychom rády propojily s environmentální výchovou, kdy u dětí rozvíjíme citlivost, vstřícnost, ale i tvořivost při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. Považujeme zde za velmi důležitou zvláště společenskou stránku, protože bez budování vztahů mezi lidmi navzájem není možné budovat ani vztah k prostředí, ve kterém společně žijeme.

Věříme, že děti budou nadšené a i Vy s elánem připravíte na naše „Toulky“ baťůžky s igelitovou pláštěnkou, o pití na cestu se postará MŠ.

S návazností na celoroční projekt budou navazovat dílčí podprojekty – do prosince – „Jak žili lidé dřív“, kde vycházíme z metodiky „ Ladův kraj v proměnách času „-  výstup uvidíte na vystoupení dne 29. 11. 2016 „Advent v MŠ“.(Pozvánka zasílána emailem – bližší info v šatně.)

Dovolte nám, abychom v závěru popřály krásné prožití nastávajícího víkendu!

Těšíme se na Vaši spolupráci a přízeň!

Paní učitelky třídy Koťat Yvonna Staňová a Martina Jiráková

 


Slavíme halloweenŘíkáme si barvy a znaky podzimu
DSCN0556 u
Vydáváme se na cestu za pokladem
DSCN0555 uHledáme obálku, kde jen může být?
DSCN0557
Nacházíme jídlo pro zvířátka v lese
DSCN0560
Našli jsme další obálku!
DSCN0564 uTřídíme odpad i v naší třídě
DSCN0539
Víme, že papír patří do modré
DSCN0546
Ale, co jsme to objevili v modrém koši? Igelit tam přeci nepatří!!
DSCN0548

Nyní to roztřídíme správně
DSCN0551

Tvoříme paletku barev
DSCN0536

BrusleníJablíčková slavnost


Vyrábíme jablíčka
DSCN0388
Už i skládáme puzzle!
DSCN0391
Kluci mají rádi stavebnice
DSCN0395
Náš projekt: Jablůňka
DSCN0399
U projektu využíváme i kooperativní učení.
DSCN0406
Produkt: Jablůňka je na světe a my se již těšíme na Jablíčkovou slavnost.
DSCN0402
Září 2016 - Učíme se jíst příborem a vyrábíme postavu a dům z geometrických tvarů.