„SRPDŠ“ 2017/2018

Vážení rodiče,

stejně jako minulý školní rok budeme v průběhu školního roku pořádat pro Vaše děti spoustu programů, divadel, výletů, exkurzí, také budeme pořizovat nové a moderní didaktické pomůcky, hračky, výukové programy a materiály, realizovat nadstandardní aktivity, pořizovat materiál pro realizaci projektů a dílniček a dárky pro děti na vánoce (do jednotlivých tříd), a také hygienické potřeby (pořizujeme již centrálně, nic do MŠ nenosíte).

Nastavením tohoto systému – financování výše uvedených aktivity a pořizování „věci“, tak oboustranně odpadá neustálé vybírání a shromažďování finanční hotovosti za výše uvedené.

Dar, prosím, zašlete na speciální bankovní účet u Komerční banky, který byl zřízen pouze pro tyto účely: 115-3189840217/ 0100, a to na základě uzavřené darovací smlouvy viz. příloha. Stav tohoto účtu je uveřejňován na webu MŠ.

Variabilní symbol: stejný jako pro stravu a školné Vašeho dítěte +do textu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte pro snadnou identifikaci.

Roční „příspěvek“- dar pro Vaše děti je možné uhradit takto:

1) 1 000,- Kč/ na dítě pro 1. pololetí (úhrada do 11/2017) a 1.000,- Kč/ na dítě pro 2. pololetí (úhrada do 4/2018)

NEBO

2) 2.000,- Kč/ dítě na celý tento školní rok (úhrada do 11/2017)

Vyúčtování 1. 9. - 31. 12. 2017


Děkujeme Všem rodičům

MŠ Mnichovice