Oborový mentoring

Oborovy mentoring hlavicka

11/2016 - 10/2018

V následujících dvou letech se zástupci z řad našich pedagogických pracovníků budou díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické (materiál, nástroje, tradice, EVVO), dovedností v polytechnice (plánování a postup práce, manuální činnost a jeho výsledek, řešení problémů, sdílení zkušeností) resp. řemeslné. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe. 

Po roce již bude mít učitel ve školce na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.