Úplata za předškolní vzdělávání "školné"

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je stanovena na 660,-Kč měsíčně (od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2018).
Částka bude poukázána na účet: 107 - 831 899 0207/0100
Variabilní symbol: číslo dítěte


Splatnost: do 15. následujícího měsíce (dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání je stanoven na základě zákona  561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů ,§123, a prováděcí vyhlášky 43/2006 Sb. (o předškolním vzdělávání), § 6 , ve znění pozdějších předpisů.

    Děti, kterým je od 1. 9. 2016 5let a více, mají předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců bezúplatné (zákon 472/2011 Sb. § 123, odst. 2).
    Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12ti měsíční bezúplatné období, zákonní zástupci jsou  povinni platit od 1.9.2016 úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši.
    Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2016/17 stanovena ve výši 520,-Kč měsíčně (vyhl. 14/2005 Sb. § 6 odst. 2).