SRPDŠ

Vážení rodiče,
všem bychom Vám jménem Vašich dětí chtěly poděkovat za zaslané finanční dary, k datu 28.2.2017 bylo zasláno na účet SRPDŠ již 255.000,- Kč!
Vyúčtování – co vše bylo pořízeno naleznete nížeSTAV ÚČTU SRPDŠ k 31 .5. 2017


Většina z Vás darovala MŠ celou častku 2.000,- Kč pro Vaše dítě, kterou jste odsouhlasili na informační schůzce 14.9.2016, již v roce 2016. A někteří z Vás darovali dokonce i vyšší částku.
Proto bychom rády poprosily i ostatní rodiče o uhrazení 2. části - částky 1.000,- Kč, a to na základě nové darovací smlouvy, kterou naleznete níže
vzor darovací smlouvy“, či v šatně třídy Vašeho dítěte. Abychom mohly hradit i další naplánované programy a výlety. Mnoho z Vás již tak učinilo v novém roce 2017, velmi Vám děkujeme!

V 1. pololetí bylo již zaplaceno z účtu SRPDŠ 162.000,- Kč (viz. vyúčtování)  
- na divadla, programy, výlety atd. pro Vaše děti – dle účelu uvedeného v textu darovací smlouvy.
Zatím poslední uhrazenou částkou byla část ceny nové nerezové skluzavky na zahradu naší MŠ, druhou část poskytl též formou daru pan Ing. Drbohlav ze společnosti Mountfield, a.s.
Jedná se o terénní skluzavku, která bude instalována již na jaře na školní zahradě a bude použita i v „nové“ zahradě v přírodním stylu.

Na přípravě tohoto projektu „Zahrada v přírodním stylu“ jsme již začali pracovat – více viz sekce „Projekty“.

Martina Čermáková, pověřena řízením MŠ
Romana Baborová, zástupce rodičů (SRPDŠ)

Dne 14.9.2016 se v mateřské škole konala zahajovací a informační schůzka včetně schůzky „SRPDŠ“

na které bylo rodiči/ zákonnými zástupci schváleno:

1) zvýšení ročního příspěvku pro Vaše děti na:

1.000,- Kč/ pololetí tzn. 2.000,-Kč/ školní rok 2016/2017,    na základě darovací smlouvy

Účel použití darů:

úhrada nákladů za divadelní představení, výlety, didaktické pomůcky, hračky, výukové programy a materiály, nadstandardní aktivity, materiál pro realizaci projektů, hygienické potřeby a dárky pro děti na vánoce (do jednotlivých tříd).

2) zvolení zástupce Vás rodičů pro nový školní rok 2016/2017:

paní Romana Baborová tel.: 602 654 528

zápis ze schůzky

Dnes 23.9.2016 bylo zastupitelstvem města Mnichovice přijato usnesení, kterým bylo odsouhlaseno přijetí těchto darů pro MŠ, a to před přijetím darů od Vás rodičů.

1) číslo bankovního spojení

(založený zdarma u Komerční banky, a.s. - pouze pro účely SRPDŠ):

115-3189840217/ 0100

+ jméno a příjmení Vašeho dítěte (abychom mohli platbu identifikovat)

2) vzor darovací smlouvy,

kterou naleznete:

- v listinné podobě ZDE

- na webových stránkách MŠ.

Po doplnění a podepsání z Vaší strany (ve dvou vyhotoveních) smlouvu odevzdejte paní učitelce, která Vám ji po podpisu za strany MŠ vrátí v jedno vyhotovení zpět.

STAV ÚČTU SRPDŠ k 31.5.2017

Všem rodičům děkujeme!