Personální obsazení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka MŠ
Martina ermkovMartina Čermáková, pověřena řízením

Učitelky
Libue Hodaov
Bc. Libuše Hodačová
jackovaKarolína Jacková
Jirakova 1Mgr. Martina Jiráková
Dana JirkDana Jirků
Markéta Kvasničková
Dagmar LiptkovDagmar Liptáková
Jarmila Malinová
Veronika SvobodovVeronika Svobodová Dis
Iva UngerovIva Ungerová
Lenka VymazalovLenka Vymazalová

Asistent pedagoga
Monika KlauzovMonika Klauzová

Školnice
Kristna Brnov
Kristýna Brůnová

Hospodářka
Iva Ungerov
Iva Ungerová – úřední hodiny od 13 – 16 hod

Kuchařka
Aneta Bílková

Uklízečky
Mirka Kunov
Miroslava Kunová
Vra DrailovVěra Dražilová
Barbora Bayerová