Název projektu: Minimální zvýšení bezpečnosti žáků a personálu školy, Mnichovice, okres Praha-východ

Název programu: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení, č.j. MŠMT-2157/2015-1

Účel dotace: Zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, č.j. MŠMT-1981/2015-1

Lhůta použití dotace: 16.7.2015 – 31.12.2015

Celkový rozpočet projektu: 43.888 Kč

Celkový rozpočet dotace: 39.499 Kč

Specifikace: nákup bezpečnostních prvků a montážní práce neinvestičního charakteru – zabezpečení 3 vstupů do objektu MŠ instalací technického zařízení a instalace 5 video monitorů.