Anketa

Anketa

logoVážení rodiče,

v měsíci říjnu probíhala na naší mateřské škole anketa. Odpovídali jste celkem na 9 otázek. Rádi bychom Vás seznámili s výsledky této ankety.

Výsledky byly hodnoceny dle metody NPS (Net Promoters Score) Manažerská marketingová metoda, měřící klientskou spokojenost.

Odevzdali jste celkem 54 anketních lístků, někteří z Vás odevzdávali jeden lístek pro oba a více sourozenců. Celkové NPS je vysoké a vyrovnané

Jde o nadprůměrný výsledek. Celkově jste s mateřskou školou spokojeni, taktéž Vaše děti a doporučovali byste ji dalším rodičům. Hodnocení nové vize MŠ je o něco nižší, ale stále vysoké (bodové ohodnocení 6-10 z 10 bylo od 44 rodičů). Někteří z Vás se s vizí MŠ doposud neseznámili. Je od září k dispozici na webových stránkách MŠ v Aktualitách „VIZE“.

Pro své děti od MŠ očekáváte tři jasné priority:

1) osobnostní a celkový rozvoj dítěte,

2) socializaci dítěte a kvalitní vztahy a klima mezi dětmi a v celé MŠ,

3) bezpečné, dobré a podnětné prostředí.

Ve výsledcích dominuje Osobnostní rozvoj – celkový a komplexní rozvoj dítěte k úspěšnosti, rozvoj talentu, potenciálu. U předškolních i školní zralost. Preferujete i individuální přístup a spolupráci. Někdy popisuje jako „šťastné dítě“ = celkově se rozvíjející a spokojené dítě zažívající úspěch v osobní i sociální rovině.

Na druhém místě preferuje klimata a sociální vztahy – požadujete, aby celý proces probíhal v příjemném a růstovém klimatu. Současně zde prezentujete potřebu socializace a adaptace dětí, ale i vztahy dítě – dítě a rodina – škola.

Na třetím místě je pro Vás prostředí a vybavenost, zázemí školy. Je zřejmé, že je zde určitá spokojenost, proto nižší preference. Ale nejvíce jste se shodli na nutnosti investovat do zahrady a hřiště + herních prvků dále do kulturních, sportovních akcí a výletů.

Negativně vnímáte především velký počet dětí ve třídě, málo učitelek (pozn. již se podařilo vyřešit), u předškoláků velký důraz na „učení“, vnitřní uspořádání MŠ (toto je, bohužel, stavební záležitost).

Poslední otázka zněla, zda máte zájem o předávání jejich zpětné vazby mateřské škole. 50 z Vás zájem má a 4 nemají.

Ráda bych tímto poděkovala Vám všem, kteří se do ankety zapojili.

Děkujeme Vám za příznivé hodnocení, protože se ukázalo, že v klíčových oblastech MŠ jste Vy i Vaše děti spokojeni.

Vaše odpovědi jsou pro nás velmi přínosné a budeme s nimi dále pracovat a také jsme již začali...

Martina Čermáková a tým MŠ

Sportovní výlet

8. 6. 2017 se koná sportovní výlet Hvězdiček a Žabiček ke sv. Anně.