Školní rok 2016/2017

 

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2016 a končí 31.8.2017

PROVOZ DENNĚ: PO – PÁ od 6:45 do 17:00 hodin

 

 

Vítáme všechny děti do nového školního roku 2016/2017!

 

Zvláště vítáme nejmenší děti z oddělení Motýlků a Berušek, které tímto školním rokem zahájí svůj první rok v předškolním zařízení.

 

Pro bezpečné zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do prostředí předškolního je nutná pozvolná adaptace dítěte na prostory mateřské školy, učitelky i nové kamarády.

 

V našem společném zájmu je, aby adaptace během podzimních měsíců proběhla co nejpřirozeněji.

 

Z tohoto důvodu doporučujeme rodičům osobní konzultaci s paní učitelkou z oddělení Motýlků a Berušek, která zohlední při tomto významném kroku v životě dítěte jeho individuální potřeby.

 

Dne 1. 9. a 2. 9. 2016 bude, z výše popsaných důvodů, provoz oddělení Motýlků a Berušek do 10 hodin.

Následující týden (5.9. – 9.9. 2016) doporučujeme pobyt Vašich dětí v mateřské škole též do 10 hodin nebo vyzvednutí dítěte nejdéle po obědě.

Spánek a odpočinek Vašich dětí doporučujeme až po 15.9. 2016.

 

Dále dle případných individuálních zvláštností dítěte (viz. „Adaptační program“ v sloupci menu).

 

 

!!! POZOR !!!

pro školní rok 2016/2017

došlo ke změně telefonních čísel na jednotlivá oddělení

viz. „Třídy“ a „Informace pro rodiče – omlouvání dětí“